Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Z poważaniem

<https://mysignature.io/?utm_source=logo>

Magdalena Majewska - Bielicka

Starszy inspektor ds. promocji

Referat Organizacyjno - Administracyjny

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

telefon: 58 692 94 73, 883 290 600

www: <http://www.pruszczgdanski.pl/> www.pruszczgdanski.pl

email: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

adres: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

KLAUZULA INFORMACYJNA (INFORMATION CLAUSE)
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą
w Juszkowie, ul. Zakątek 1, więcej informacji znajduje się pod linkiem:
<https://www.pruszczgdanski.pl/asp/rodo,287,,1>
https://www.pruszczgdanski.pl/asp/rodo,287,,1
The Controller is Wójt Gminy Pruszcz Gdański, with its registered office in
Juszkowo, Zakątek 1 Street. You can find more information here:
<https://www.pruszczgdanski.pl/asp/rodo,287,,1>
https://www.pruszczgdanski.pl/asp/rodo,287,,1

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.
This message is confidential and may also be legally privileged. If you are
not the intended recipient, please notify the sender by return email and
then delete this message from your system. You should not copy or forward
this message or disclose its contents to any person.

Załączniki

  • image001_20thYtZ.png
  • odp._04.12..pdf