Dzień dobry,

Poprzedniej wiadomości od Państwa nie jesteśmy w stanie już zlokalizować. Dzisiejszą wyłowiliśmy z folderu SPAM, możliwe więc, że poprzednia również tam trafiła, jednak nie została zauważona. Dzisiejszy wniosek został przekazany do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za skład miesięcznika.

Z poważaniem,
Barbara Talarek

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Urząd Miejski w Obornikach
ul. marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel.: 61 65 59 115,
tel. kom.: 607 783 327

Ta wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym i/lub właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo używać, ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z niej.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Obornik, ul. marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, tel. 61 65 59 100, e-mail: um@oborniki.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów.
Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem: https://www.oborniki.pl/rodo/