Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

b) kwartalnikiem ale obecnie zawiesiliśmy wydawanie gazety z powodu
pandemii.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

6000 egzemplarzy

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
Nie

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
Nie, nigdy jeszcze nie odmówiliśmy nikomu zamieszczenia tekstu. Zazwyczaj
są to koło gospodyń itp.

UWAGA: Kinga Smak-Lasocka telefon 536835535 w razie pytań proszę o telefon.

pon., 7 gru 2020, 12:11 użytkownik <
sprawa-34042@fedrowanie.siecobywatelska.pl> napisał: