w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.11.2020 odpowiadam jak poniżej:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:*
g) Gazeta wydawana przez Gminę Nędza jest miesięcznikiem lecz ze względu
na sytuację epidemiczną wstrzymane zostało wydawanie do końca 2020r.*

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: *
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online*

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. *
Nakład gazety w 2019 roku wynosił 1000szt.*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:*
a) jest bezpłatna;*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?*
b) nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji.*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez mieszkańców (można wybrać
kilka odpowiedzi):
*d) organizacje społeczne;**
**e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
*c) żadne z powyższych.*

*
*

*Wójt Gminy
*

*Anna Iskała
*