Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
Szanowni Państwo, Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Pzesyłamy odpowiedź na zapytanie z dnia 16 listopada 2020 r.

1) Informacje, o wydawanej przez Dom Kultury gazecie Kurier Tuchowski: ODPOWIEDZI NA PYTANIA
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.
2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 24000 egz
4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): nie
mieszkańców,  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): nie dotyczy
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.
Janusz Kowalski Dyrektor Domu Kultury w Tuchowie
Ul. Chopina 10 33-170 Tuchów
e-mail: tuchowkultura@interia.pl tel 14 6525436
www.dktuchwo.plOd: sprawa-34035@fedrowanie.siecobywatelska.plDo: tuchowkultura@interia.pl; Wysłane: 11:26 Poniedziałek 2020-12-07Temat: Wniosek o informacjęSzanowni Państwo,

16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;b) kwartalnikiem;c) dwumiesięcznikiem;d) miesięcznikiem;e) dwutygodnikiem;f) tygodnikiem;g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;b) jest dostępna tylko online;c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:a) jest bezpłatna;b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?a) tak;b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):mieszkańców,a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;b) radnych opozycji;c) radnych rządzącej koalicji;d) organizacje społeczne;e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);f) lokalny biznes;g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):a) odmówiono publikacji takiego tekstu;b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34035@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.--Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55www.siecobywatelska.plwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plwww.informacjapubliczna.orgNIP 526282872

--Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawawww.siecobywatelska.plNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawawww.siecobywatelska.plNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:24:57.890346+00:00 z
> adresu tuchowkultura@interia.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i
> Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do informacji
> publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi >
> o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy
> o > informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a)
> wydawana rzadziej niż > trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c)
> dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) dwutygodnikiem; f)
> tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie > gazety,
> przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana
> > przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
> papierowej; b) jest > dostępna tylko online; c) jest dostępna
> zarówno w wersji papierowej, jak i > online; d) inna sytuacja.
> Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest > dostępna w
> wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w >
> 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
> prosimy o > informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.
> 5) Czy gazeta prowadzi > sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6)
> Czy istnieją zasady (spisane lub > niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi > nam o
> zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin >
> zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są
> jasne > kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak,
> istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
> ale o tym, czy tekst zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo
> redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie > istnieje
> regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w
> > gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
> zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
> zespół redakcji; e) nie > istnieje regulamin, a nadesłane do
> redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie > są publikowane w
> gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w >
> 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
> prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
> odpowiedzi): mieszkańców, a) > przewodniczącego/przewodniczącą
> rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych > rządzącej koalicji;
> d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. > biblioteki,
> szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli
> > w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
> o których mowa > w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
> kilka odpowiedzi): a) odmówiono > publikacji takiego tekstu; b)
> nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z > powyższych.
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie >
> elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie
> zmieniać podanego > adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-
> Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie > z zasadami reprezentacji

-- ===========================Z pozdrowieniamiDOM KULTURY W TUCHOWIEUL. CHOPINA 1033 - 170 TUCHÓWtel. (014) 65 25 436e-mail: tuchowkultura@interia.plhttps://www.facebook.com/it.tuchow/https://www.facebook.com/kinopromien/kuriertuchowski@interia.plNIP: 873-21-58-118REGON: 850341148