Dzień dobry,

W dniu 30.11.2020r. została do Państwa wysłana informacja dotycząca
skierowanego do nas wniosku ( wniosek z dnia 22.11.2020r.)

--
Eliza Filipowska - Vasylyev
Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
tel. 68 3848473 wew.23

przesłano odpowiedź na błędny adres email