Potwierdzenie odczytania wiadomości
wysłanej do **ckzabno@onet.pl** o godzinie **2020-12-07 12:16:00**
odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-12-08 09:30:08**
o treści:

Szanowni Państwo, 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o
następującej treści: Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10

Pozdrawiamy
Zespół Poczty w Onet.pl