W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznych informuję:
1. Wydawane przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie czasopismo – „Nowa Gazeta Żabnieńska” jest dwumiesięcznikiem.
2. Gazeta jest dostępna tylko w wersji papierowej.
3. Średni nakład roczny w 2019 roku wyniósł 3600 egzemplarzy.
4. Gazeta jest płatna.
5. Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń.
6. Nie istnieje regulamin publikacji nadesłanych tekstów, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji.
7. W 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez organizacje społeczne i instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły).
 
8. Nadesłane w 2020 roku do redakcji gazety teksty i materiały nigdy nie pozostały bez odpowiedzi, nie odmówiono także ich publikacji.
Z poważaniem
Marta Warias
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie