Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem

Iwona Adamiak
Podinspektor ds. promocji

Urząd Gminy Zabór

tel. 68 321 83 00
fax. 68 321 83 01
e-mail: <mailto:iwona.adamiak@gminazabor.pl> iwona.adamiak@gminazabor.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych jest Wójt Gminy Zabór. Podstawą przetwarzania danych
są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel
przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę
prawną zawarto w treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być przekazane
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie
umowy, np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach
art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na
przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek
podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych, chyba że jest
warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych
informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w
urzędzie, na stronie BIP lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych Krzysztofem Pukaczewskim: <mailto:pukaczewski@hotmail.com>
pukaczewski@hotmail.com.

Załączniki

  • image001.png (nieskanowany) Skanuj
  • SUG_Zabor_S20120809400.pdf (nieskanowany) Skanuj