Dzień dobry.

W załączniku przesyłam skorygowany wniosek dotyczący udzielenia informacji
publicznej. Korekta dotyczy pkt. 3 - nakład roczny gazety w 2019 r.

Z poważaniem,

Iwona Zielińska

Zespół Redakcyjny

Biblioteka Gminna

im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy

Załączniki

  • Odpowiedź_na_Wniosek_-_korekta_danych.docx (nieskanowany) Skanuj