> 7 grudnia 2020 11:35 sprawa-34184@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał(a):
>
>
> Szanowni Państwo,
> 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
> b) kwartalnikiem;
> c) dwumiesięcznikiem;
> d) miesięcznikiem;
> e) dwutygodnikiem;
> f) tygodnikiem;
> g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

Gazeta jest kwartalnikiem. W tym roku jednak ukazał się tylko numer 1/2020 (styczeń-marzec) oraz połączony numer za 2. i 3. kwartał. Gazeta ukazuje się "z dołu", czyli jako opis tego, co się wydarzyło w danym okresie - na koniec danego okresu.

> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
> a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
> b) jest dostępna tylko online;
> c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
> d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Tylko wersja papierowa.

> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
> a) jest bezpłatna;
> b) jest płatna.

Bezpłatna.

> 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
> a) tak;
> b) nie.

Nie.

> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
> a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
> b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
> d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
> f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Nie ma regulaminu publikacji tekstów niezamawianych. Wszystkie zamawiane teksty są bezpłatne, pisane przez pracowników domu kultury, biblioteki, urzędu gminy, czasem okolicznych szkół.

> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
> a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
> b) radnych opozycji;
> c) radnych rządzącej koalicji;
> d) organizacje społeczne;
> e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
> f) lokalny biznes;
> g) inne podmioty (jakie?).

Nie zdarzyło się, by ktokolwiek nadesłał tekst z prośbą o nieodpłatną publikację.

> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
> a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
> b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
> c) żadne z powyższych.

Jw. - nie było tekstów.

> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34184@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
> Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
> > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:25:06.198674+00:00 z > adresu muzeum@kleeberczycy.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 i > Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do informacji > publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi > > o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Prosimy > o > informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) > wydawana rzadziej niż > trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) > dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) dwutygodnikiem; f) > tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie > gazety, > przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana > > przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji > papierowej; b) jest > dostępna tylko online; c) jest dostępna > zarówno w wersji papierowej, jak i > online; d) inna sytuacja. > Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest > dostępna w > wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w > > 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, > prosimy o > informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. > 5) Czy gazeta prowadzi > sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) > Czy istnieją zasady (spisane lub > niepisane) umieszczania > nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi > nam o > zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin > > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są > jasne > kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, > istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, > ale o tym, czy tekst zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo > redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie > istnieje > regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w > > gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst > zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub > zespół redakcji; e) nie > istnieje regulamin, a nadesłane do > redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie > są publikowane w > gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w > > 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z > prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka > odpowiedzi): mieszkańców, a) > przewodniczącego/przewodniczącą > rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych > rządzącej koalicji; > d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. > biblioteki, > szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli > > w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, > o których mowa > w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać > kilka odpowiedzi): a) odmówiono > publikacji takiego tekstu; b) > nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z > powyższych. > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie > > elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie > zmieniać podanego > adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko- > Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie > z zasadami reprezentacji

Pozdrawiam,
Dom Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków
w Woli Gułowskiej