Nakład: 1000 egz. W tym roku nakład jest mniejszy o połowę.

Pozdrawiam,
Dom Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków
w Woli Gułowskiej