Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej
informuję:

1. Łańcucki Biuletyn Miejski, jedyna wydawana przez Miasto Łańcut
gazeta jest kwartalnikiem.

2. Wydawana przez nas gazeta jest dostępna zarówno w wersji
papierowej, jak i online.

3. Nakład w 2019 wyniósł 4x 5000 egzemplarzy.

4. Łańcucki Biuletyn Miejski jest bezpłatny.

5. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łańcuta istnieje możliwość
publikacji ogłoszeń.

6. Nie istnieje regulamin umieszczania nadsyłanych do redakcji
tekstów, a o tym, czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
zespół redakcyjny.

7. W 2020 roku nadsyłane były materiały przez: organizacje społeczne,
instytucje lokalne, osoby prywatne (materiały dotyczące historii miasta),
Społecznego Rzecznika Seniorów i Osób Niepełnosprawnych.

8. Wszystkie teksty, które redakcja otrzymała w 2020 r. zostały
opublikowane.

Pozdrawiam

Agnieszka Kuźniar

Zastępca Kierownika

Wydziału Sportu, Promocji i Turystyki

<mailto:{{ email }}> {{ email }}

tel. 17 249 04 07, 664 604 510

Urząd Miasta Łańcuta

Plac Sobieskiego 18

37-100 Łańcut

tel. 17 225 22 02, fax.17 225 20 21

<mailto:{{ email }}> {{ email }}, www.lancut.pl

Klauzula informacyjna RODO
<http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_06/BIPF58A9238B06F14Z/klauz_i
nfo_2019.pdf>