W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Joanna Brzykca-Myszkowska
Podinspektor ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Załączniki