Dzień dobry,

W związku z prośbą o udostępnienie informacji publicznej odpowiadamy na
pytania.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

NIE

b) kwartalnikiem;

TAK

c) dwumiesięcznikiem;

NIE
d) miesięcznikiem;
NIE
e) dwutygodnikiem;
NIE
f) tygodnikiem;
NIE
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

NIE DOTYCZY

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
NIE
b) jest dostępna tylko online;
NIE
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
TAK
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

NIE DOTYCZY

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4800 egz. w przypadku 4 wydań. NA jedno wydanie przypada 1200 egzemplarzy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

a) jest bezpłatna;
TAK
b) jest płatna.

NIE

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
NIE praktykuje sprzedaży ogłoszeń.
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
Tak, są wytyczne dotyczące publikacji materiałów nadsyłanych do redakcji.
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;

j.w. Zazwyczaj większość artykułów jest publikowane, chyba, że przesłane
artykuły są zbyt archiwalne.

c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;

nie dotyczy

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

nie dotyczy

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;

nie dotyczy

f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

nie dotyczy

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;

TAK

b) radnych opozycji;
NIE
c) radnych rządzącej koalicji;
NIE
d) organizacje społeczne;
TAK
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
TAK
f) lokalny biznes;

NIE
g) inne podmioty (jakie?).

TAK- osoby prywatne. Pasjonaci

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
NIE
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
NIe
c) żadne z powyższych.

TAK

Mamy nadzieję, że odpowiedzi rozwiały Państwa ewentualne wątpliwości. W
razie niejasności prosimy o kontakt.

Pozdrawiam

Tomasz Hanaj
--
*Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice **w Piotrowicach*

Piotrowice 94a
23-107 Strzyżewice

tel: 81 562-80-74
www: ckip-piotrowice.eu
fb: facebook.com/ckip.piotrowice
tt: twitter.com/ckip_piotrowice
ig: instagram.com/ckip.piotrowice

Podziel się z nami opinią o nas! >Kliknij<
<https://g.page/ckip-piotrowice/review?rc>

pon., 7 gru 2020 o 12:36 <{{ email }}>
napisał(a):