Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej ORG.1431.55.2020

Pozdrawiam

Anna Łuczak

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Urzędu Gminy

ul. Armii Krajowej 30

97-545 Gomunice

tel. (44) 685 02 45 wew. 263

e-mail: <mailto:luczaka@gomunice.pl> luczaka@gomunice.pl

Jeżeli otrzymaliście Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, proszę o jej
niezwłoczne usunięcie i zawiadomienie o tym nadawcy. Treść tej wiadomości
jest poufna i przeznaczona wyłącznie dla wskazanych w niej adresatów.

Zabronione jest ujawnianie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie tej
informacji, bez zgody Administratora Danych Osobowych, przez osoby lub
podmioty inne niż wymienione w adresie. Nieuprawnione ujawnienie podlega
odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gomunice
reprezentowana przez Wójta Gminy Gomunice z siedzibą przy ul. Armii Krajowej
30, 97-545 Gomunice;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest korespondencyjnie pisząc
na adres Urząd Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97 545 Gomunice lub za
pomocą poczty elektronicznej e-mail: <mailto:iod@ug.gomunice.pl>
iod@ug.gomunice.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji
e-mail, udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą
elektroniczną na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

- Podanie danych jest dobrowolne;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, żądaniem usunięcia, wniesienia sprzeciwu;

- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Załączniki