Or.1431.15.2020.MS

W odpowiedzi na wniosek Urząd Gminy Tarnawatka przesyła następujące
informacje:

ad1. Miesięcznik.

ad2. W wersji papierowej i online.

ad3. 800 egzemplarzy.

ad4. Bezpłatna.

ad5. Nie.

ad6.Nie istnieje regulamin, ale nadsyłane materiały są zawsze
publikowane w gazecie.

ad7. Szkoły.

ad.8 Żadne z powyższych

Marian Szałapski sekretarz gminy

W dniu 30.11.2020 o 04:33, sprawa-34394@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: