Dzień dobr, w nawiązaniu do pisma z dnia 7 grudnia 2020 roku informuję: 1) W gminie Tuczna wydawana jest bezpłatna  publikacja Gmina Tuczna rzadziej niż trzy razy do roku ( w zależności od zebranego materiału, zazwyczaj ukazuje się 1 lub 2 razy w roku na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia). 2) Gazeta dostępna jest tylko w wersji papierowej. 3) W 2019 roku ukazała się w nakładzie 500 sztuk. 4) Jest bezpłatna. 5) Nie. 6) Informacje zbierane do publikacji są opisane przez mieszkańców, sołtysów, radnych, dyrektorów instytucji działających na terenie gminy. Dotyczą życia mieszkańców i wydarzeń jakie miały miejsce w gminie w danym roku.   7) Zbierane teksty i materiały są nieodpłatne. 8) Nie dotyczy. W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt.  Pozdrawiam Ewa Jarosiewicz  Dyrektor GBP w Tucznej tel. 83 3771035   501802604

Pobierz list