Witam,   W odpowiedzi na wniosek informujemy, iż: 1. a gazeta jest wydawana 3 lub 4 razy w roku 2. a 3. nakład jednorazowy gazety wynosi 1000 szt., a więc rocznie jest to od 3000 szt. do 4000 szt. 4. a 5. b 6. d 7. i 8. W  2020 roku nie nadesłano żadnego tekstu z prośbą o nieodpłatną publikację w gazecie Pozdrawiam, Magdalena Tomaszewska Dnia 8 grudnia 2020 08:35 GOK Wierzbinek <gok.wierzbinek@gmail.com> napisał(a): --- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o informację Data: Mon, 07 Dec 2020 10:43:22 -0000 Nadawca: sprawa-34162@fedrowanie.siecob Odpowiedź-Do: sprawa-34162@fedrowanie.siecob Adresat: gok.wierzbinek@gmail.com Szanowni Państwo, 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o
następującej treści: Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1
ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących
informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w
wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o
zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów
do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są
zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół
redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można
wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie
elektronicznej na adres: sprawa-34162@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego
wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia. -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:25:05.048454+00:00
z
> adresu gok.wierzbinek@gmail.com : > Na podstawie art. 61
ust. 1 i
> Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do
informacji
> publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
wnosi >
> o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1)
Prosimy
> o > informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a)
> wydawana rzadziej niż > trzy razy do roku; b)
kwartalnikiem; c)
> dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) dwutygodnikiem;
f)
> tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie >
gazety,
> przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy
wydawana
> > przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
> papierowej; b) jest > dostępna tylko online; c) jest
dostępna
> zarówno w wersji papierowej, jak i > online; d) inna
sytuacja.
> Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest > dostępna w
> wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu
rocznego w >
> 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
> prosimy o > informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest
płatna.
> 5) Czy gazeta prowadzi > sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b)
nie. 6)
> Czy istnieją zasady (spisane lub > niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi >
nam o
> zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje
regulamin >
> zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym
zawarte są
> jasne > kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b)
tak,
> istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów,
> ale o tym, czy tekst zostanie > umieszczony decyduje
każdorazowo
> redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie > istnieje
> regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w
> > gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś
tekst
> zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub
> zespół redakcji; e) nie > istnieje regulamin, a nadesłane
do
> redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie > są
publikowane w
> gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w
>
> 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z
> prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez (można wybrać
kilka
> odpowiedzi): mieszkańców, a) >
przewodniczącego/przewodnicz > rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych > rządzącej
koalicji;
> d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. >
biblioteki,
> szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8)
Jeśli
> > w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały,
> o których mowa > w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
wybrać
> kilka odpowiedzi): a) odmówiono > publikacji takiego
tekstu; b)
> nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z > powyższych.
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie >
> elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by
nie
> zmieniać podanego > adresu. Szymon Osowski i Katarzyna
Batko-
> Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie > z zasadami
reprezentacji

Pobierz list