W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 7 grudnia 2020 roku
informuję co następuje:

Urząd Gminy Dobra nie wydaje żadnej gazety.

Lokalna gazeta pn. "Dobrzańskie wieści" wydawana jest przez jednostkę
organizacyjną Gminy tj. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej.

W związku z powyższym państwa wniosek został przekazany wg właściwości do
GOK celem udzielenia odpowiedzi.

Anna Mańka

Sekretarz

Urząd Gminy Dobra

Dobra 233, 34-642 Dobra

tel. 18 333 00 20 wew. 111
e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

Załączniki

  • image001_LsXunYm.png