Gmina Główczyce wydaje bezpłatny biuletyn informacyjny pn. „Wieści gminne” (jako informator gminny).

Ad. 1

Kwartalnik

Ad. 2

Odp. c)

Ad. 3

2 tys. egzemplarzy

Ad. 4

Odp. a)

Ad. 5

Odp. b)

Ad. 6

Biuletyn zawiera tylko informacje z działalności Wójta, urzędu gminy, rady gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Ad. 7

Odp. e)

g) Gminny Ośrodek Kultury

Ad. 8

Odp. c)

Z poważaniem

Urząd Gminy Główczyce

ul. Kościuszki 8

76-220 Główczyce

NIP 8392145446

Joanna Lipczyńska

Sekretarz Gminy Główczyce

Tel: 59 811 49 75

Kom: 537210033

Email: <mailto:r.teterka@glowczyce.pl> j.lipczynska@glowczyce.pl

tel. +48 59 811 60 10

fax + 4859 811 61 59

<mailto:ug@glowczyce.pl> cid:image003.jpg@01D6747E.1A6C8830 <http://ug.glowczyce.ibip.pl/public/?id=2505> cid:image004.png@01D6747E.1A6C8830 <https://glowczyce.dt.pl/> cid:image005.png@01D6747E.1A6C8830 <https://www.facebook.com/glowczyce> cid:image006.jpg@01D6747E.1A6C8830 <https://glowczyce.dt.pl/kontakt/> Telephone Background PNG | PNG Mart

Załączniki

Pobierz list