*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30
listopada 2020 r. Urząd Gminy Słopnice uprzejmie informuje, iż:

1. Gazeta wydawana jest rzadziej niż trzy razy do roku.

2. Jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i onilne.

3. Średni nakład wynosi 1000 egz.

4. Gazeta jest bezpłatna.

5. Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

6. Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji, ponadto
gazeta służy do informowania mieszkańców gminy o aktualnościach i
wydarzeniach z jej życia.

7. W 2019 roku nadesłano tekst z organizacji społecznych.

8. Odpowiedź „c”: Żadne z powyższych.

Bardzo proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości.

--
*Z poważaniem, *

*Katarzyna Curzydło*

/_______________/

/

Urząd Gminy Słopnice
34-615 Słopnice 911 /

/tel. 18 33 26 200/

/NIP 737-14-10-411
ePUAP:/ugslopnice/skrytka
/_/www.slopnice.pl/ <http://www.slopnice.pl/>_

W dniu 2020-11-30 o 04:33, sprawa-34391@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki

Pobierz list