Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 listopada 2020 r. o
udostępnienie informacji publicznej w sprawie gazety gminnej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam

Wioletta Jachym

Wydział Organizacyjny

Urzędu Miejskiego w Namysłowie

ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

tel. 77 419-03-19, fax 77 410-03-34

www.namyslow.eu <http://www.namyslow.eu/> , www.bip.namyslow.eu
<http://www.bip.namyslow.eu/>

_________________________________

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów
reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, z którym można się skontaktować
poprzez:

- korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,

- adres e-mail: <mailto:{{ email }}>
{{ email }},

- numer telefonu: +48 77 419-03-00.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Pana Jana Hołowacza, z
którym można się skontaktować poprzez:

- korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,

- adres e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }},

- numer telefonu: + 48 77 419-03-51.

Pełną treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych
osobowych, znajdzie Pani/Pan w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie -
<https://namyslow.eu/5136/3758/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-p
rzez-urzad-miejski-w-namyslowie-klauzula-informacyjna-rodo.html> RODO.

Załączniki

  • Or.1431.68.2020.WJ.pdf