W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 30.11.2020r. informuję:

1) b

2) c

3) średni nakład 2000 sztuk

4) a

5) b

6) d

7) d, e, f, g - Powiatowy Urząd Pracy

8) c