Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na skierowany drogą e – mailową
wniosek o udostępnienie informacji publicznej Stowarzyszenia Sieć
Obywatelska Watchdog Polska we wskazanym w treści przedmiotowego wniosku
zakresie.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego e - maila.

---
Łączę wyrazy szacunku

Damian Rozmus

inspektor ds. kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji, ochrony
zdrowia, sportu i rekreacji oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi
w Urzędzie Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12, 26 - 070 Łopuszno
tel. 41) 382 12 43, e - mail: {{ email }} oraz
{{ email }}

Załączniki

  • Gmina_Łopuszno_-_odpowiedź_na_wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej.pdf