--
Katarzyna Wójcik-Kęcik
Sekretarz Gminy Puchaczów

Urząd Gminy Puchaczów
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
tel. (81) 75-75-012
NIP: 713-10-45-716, REGON: 000550143

---------------------------------------
Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione.
Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy
i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary and legally privileged information.
If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail along with attachments.

Załączniki

  • 1431.62_Odpowiedź_na_informację_watchdog_gazeta.docx