W odpowiedzi na wniosek Urząd Gminy w Lesznie informuje:

1B,

2C,

3 średni roczny nakład w 2019 wyniósł 4000 egzemplarzy,

4A ,

5B - ogłoszenia dotyczące inicjatyw społecznych lub ekologicznych publikujemy za darmo,

6D,

7E,

8C

Z poważaniem

Monika Jaskulska

Urząd Gminy w Lesznie