Pan Szymon Osowski
Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną, przesłany drogą mailową w dniu 30.11.2020 r.

Z poważaniem

Ewa Dzitko-Szybisty
Wydział Współpracy i Rozwoju
Urząd Miejski w Lęborku

Załączniki

Pobierz list