Urząd Miejski w Dobrodzieniu w załączeniu przesyła odpowiedź  na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.11.2020r.

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Pl. Wolności 1
46-380 Dobrodzień
tel. 34 35 75 100

Załączniki

Pobierz list