Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--

Z poważaniem

Jolanta Szeląg
Urząd Gminy Pokój

HERB GMINY POKÓJ <https://gminapokoj.pl>

tel. 77 469 30 85 wew. 11
fax. 77 469 30 85 wew. 22
www: www.gminapokoj.pl <https://www.gminapokoj.pl>
BIP: bip.gminapokoj.pl <https://bip.gminapokoj.pl>
e-mail: {{ email }}

------------------------------------------------------------------------

/Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest przeznaczona wyłącznie
dla określonego adresata i może zawierać informacje służbowe lub inne
informacje poufne prawnie chronione. Jeżeli nie jesteście Państwo
właściwym adresem wiadomości lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
trwale usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie,
przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie
załączonej informacji w całości lub w części jest zabronione i może być
ono uznane za naruszające prawo./

/Ochrona danych osobowych (RODO). Informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Pokój pod adresem https://bip.gminapokoj.pl
<https://bip.gminapokoj.pl/3723/2191/klauzula-informacyjna.html>./

Załączniki

  • herb_gminy_pokoj_100x90.jpeg
  • Udostępnienie_informacji_publicznej.odt