Dzień Dobry
w odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy,że Dom Kultury w Środzie
Śląskiej nie wydaje żadnej gazety .
--
Pozdrawiam
Elżbieta Mucha
Dom Kultury w Środzie Śląskiej
Plac Wolności 58
55-300 Środa Śląska
71-396-63-82

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest Dom Kultury w Środzie
Śląskiej. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się
przez e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl . Pani/Pana dane osobowe będą
pozyskiwane w celach zapewnienia komunikacji a podstawą prawną ich
przetwarzania jest: Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Pani/Pana dane osobowe
przechowywane będą do momentu żądania usunięcia ze zbioru. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje
Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich
sprostowania. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli
uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa
lub rozporządzenie.

Pobierz list