PO.1431.1.2020.PS

Kartuzy, 10 XII 2020 r.

 Sz.P.

Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Odpowiedź na wniosek z dnia 30 listopada 2020 r. o dostęp do informacji
publicznej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że „Goniec Kartuski”, bezpłatny biuletyn Gminy
Kartuzy, jest kwartalnikiem dostępnym zarówno w wersji papierowej, jak i
on-line. Średni nakład roczny jednorazowego wydania w roku 2019 wyniósł
1500 sztuk. Nie prowadzimy sprzedaży ogłoszeń. Dotychczas nie nadesłano
na adres redakcji tekstów z zewnątrz, które moglibyśmy opublikować.

Pytanie nr 1 – odpowiedź b; Pytanie nr 2 – odpowiedź c; Pytanie nr 3 –
1500 sztuk; Pytanie nr 4 – odpowiedź a; Pytanie nr 5 – odpowiedź b;
Pytanie nr 6 – odpowiedź f. Dotychczas nie nadesłano na adres redakcji
tekstów z zewnątrz, które moglibyśmy opublikować; Pytanie nr 7 – jw.;
Pytanie nr 8 – jw.

Z poważaniem

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Burmistrz Kartuz

Z poważaniem

--
*Piotr Smoliński
Wydział Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urzędu Miejskiego w Kartuzach*
/------------------------------------------------------------
Gmina Kartuzy , ul. gen. Józefa Hallera 1 pok. 218 , 83-300 Kartuzy
tel. 586 945 218 , faks (sekretariat) 586 945 135 , e-mail:
{{ email }}/

Załączniki

  • dost_inf_watchdog_1.pdf