Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

1000 sztuk

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b) nie

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.

f) nie istnieje regulamin, ale teksty publikowane w gazecie redagowane
są przez osobę pracująca w Urzędzie, nie każdy może podesłać tekst o
konkretne informację, które mają się pojawić zwracamy się do
poszczególnych osób.

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,

g) W 2020 roku nie była publikowana gazeta

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):

Nie publikowana była gazeta w 2020 roku

Z poważaniem
Karolina Czarkowska
Urząd Miasta i Gminy Sanniki
tel. 24 277 78 10