Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej przesyła informację :

--

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
_*d) miesięcznikiem;*_
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
*d)* inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie *:_jest dostępna w wersji
papierowej, a po miesiącu umieszczana w wersji on-line_*

*3*) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. _*- *__*1000 egz*__*.*_

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
_*b) jest płatna.*_

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
_*b) nie.*_

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
_*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*_
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
_*mieszkańców,*_
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
_*d) organizacje społeczne;*_
_*e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*_
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
_*c) żadne z powyższych.*_

Alicja Palka

Główny Specjalista

------------------------------------------------------------------------

*Gminy Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli*

ul. Pszczyńska 110, 43-225 Wola

tel./fax: (32) 211-83-91, (32) 448-92-53

tel.: 512-237-423

e-mail: gok@gok.miedzna.pl <mailto:gok@gok.miedzna.pl>

www: www.gok.miedzna.pl <http://www.gok.miedzna.pl>

------------------------------------------------------------------------

Wiadomość ta jest przeznaczona wyłącznie dla jej zamierzonego adresata
i może zawierać informacje prawnie chronione. Jeżeli przez pomyłkę
otrzymali Państwo tę wiadomość, prosimy o poinformowanie nadawcy o tym
fakcie i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami. Kopiowanie,
ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody
jej nadawcy jest zabronione. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane
osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami
krajowymi. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej pod adresem: http://gok.miedzna.pl/rodo/
<http://gok.miedzna.pl/rodo/>

Załączniki

  • mlcnonbjaflckheh.png (nieskanowany) Skanuj