W odpowiedzi na poniższy wniosek, przesyłam poniżej wnioskowaną informację publiczną:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
Gazeta jest wydawana w zależności od posiadanych materiałów raz w miesiącu, lub raz na dwa miesiące (np. w okresie wakacyjnym wydanie lipiec-sierpień).

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Nakład każdego wydania to 2700 egzemplarzy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b) nie.

Gazeta jest biuletynem informacyjnym wydawanym przez Urząd Gminy Duszniki, który nie prowadzi działalności zarobkowej, nie przyjmuje płatnych ogłoszeń ani artykułów sponsorowanych.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.

Teksty były przesyłane po wcześniejszym uzgodnieniu z redaktorem naczelnym.

Z poważaniem

Emilia Gogołkiewicz-Kołecka

Inspektor ds. administracyjnych i ochrony danych osobowych

Urząd Gminy Duszniki

Te. 61 29 19 075 wew. 110

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie <http://www.duszniki.eu/ochrona-danych-osobowych> http://www.duszniki.eu/ochrona-danych-osobowych