IN.1431.69.2020.AW

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
niniejszym informuję, że

Ad. 1) Odpowiedź d) - miesięcznikiem

Ad. 2) Odpowiedź c) - jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i
online

Ad. 3) Średni nakład roczny w 2019 roku to 1500 szt.

Ad. 4) Odpowiedź a) - jest bezpłatna

Ad. 5) Odpowiedź b) - nie

Ad. 6) Odpowiedź d) - nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół
redakcji.

Ad. 7) Odpowiedzi d) i e) - organizacje społeczne i instytucje lokalne (np.
biblioteki, szkoły)

Ad. 8) Odpowiedź c) - żadne z powyższych.

Z poważaniem,

Albert Woźnica

Inspektor Ochrony Danych

tel. (25) 756 25 38