W załączeniu przesyłam skan pisma dot. odpowiedzi na temat wydawanego
przez Gminę Staszów czasopisma samorządowego „Monitor Staszowski".

Pozdrawiam
Grzegorz Niziałek, insp.
tel. 15 864 83 92
Wydział Promocji i Informatyki
UMiG w Staszowie

Załączniki