Dzień dobry!

W odpowiedzi na e-mail sprawa 34681 udzielam informacji:

1. "Rynek 7" jest
d) miesięcznikiem

2. Wydawana gazeta
c) jest dostępna w formie papierowej i online

3. Średni nakład miesięczny z 2019 roku wynosi 6 000 szt.

4. Gazeta
a) jest bezpłatna

5. Gazeta
b) nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

6.
f) Autorami tekstów w "Rynku 7" są pracownicy Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Teksty ukazują się w kilku stałych działach: rozmowa numeru, zielony Bytom, historyczny Bytom, pozarządowy Bytom, wyjątkowe miejsce oraz kalendarium wydarzeń. Redakcja co miesiąc bezpłatnie publikuje jednostronicowe ogłoszenia pięciu instytucji kultury, a także bezpłatnie ogłoszenia dot. kampanii społecznych, np. zastępcze rodzicielstwo, telefon dla seniora, segreguj odpady.
Do redakcji trafiają prośby o zamieszczenie informacji o wydarzeniach czy działaniach, nie teksty gotowe do publikacji. Informacje te są publikowane na łamach pisma, pod warunkiem że trafiają z odpowiednim wyprzedzeniem, na etapie opracowywania zawartości numeru, a przesłane treści mieszczą się tematycznie w wymienionych działach, a w przypadku materiałów graficznych - ich jakość odpowiada wymogom druku.

7.
d) e) f) g) prośby o zamieszczenie informacji trafiają do redakcji od organizacji społecznych, instytucji lokalnych, lokalnego biznesu, innych podmiotów, typu: aktywnych mieszkańców działających na rzecz miasta.

8.
c) Prośby o zamieszczenie informacji przychodzące po zakończeniu opracowywania zawartości numeru lub nie wpisujące się w tematykę działów nie są publikowane.

Z poważaniem,
Katarzyna Mołdawa
Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji
Urząd Miejski w Bytomiu
tel. 32 386 36 69