Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej gazety
"Wieści z Naszej Gminy" informuję:

Ad 1) c,

Ad 2) c,

Ad 3) w 2019 r. nakład wyniósł 8000 egzemplarzy,

Ad 4) a,

Ad 5) b,

Ad 6) d,

Ad 7) e,

Ad 7) c.

Wniosek w załaczeniu

________________________________________________

Z poważaniem

Mariola Kołdej Urząd Gminy Jabłonna

Inspektor ds. ul. Modlińska 152

Organizacyjnych i 05-110 Jabłonna

Informacji Publicznej tel: + 48 22 767 73 18

Zespół Prawny fax: + 48 22 774 38 34

www.jablonna.pl

Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione przeznaczone
wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej
adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie
zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo,
prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale
usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub
zapisane na dysku.

______

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Jabłonna. Pani/Pana dane są
przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i/lub a) RODO. Posiada
Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania
usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Kontakt z
Inspektorem Danych Osobowych: iod@jablonna.pl.

RODO Urząd Gminy Jablonna http://www.jablonna.pl/urzad/zawartosc/526/

Załączniki

  • RP.1431.137.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj