Dzień dobry
Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Lilla Żelem
Dyrektor Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

Załączniki

  • OA.1431.118.2020.docx