Urząd Gminy Łomża

WO.1431.65.2020

W załączeniu pismo Nr WO.1431.65.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. stanowiące
wraz z załącznikiem odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 r.

Artur Marek

inspektor

tel. (86) 473 73 43

Urząd Gminy Łomża

ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a

18-400 Łomża

86 216 52 63

<http://www.gminalomza.pl/> www.gminalomza.pl

<http://www.fb.com/gminalomza> www.fb.com/gminalomza

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łomża. Dane przetwarzane są
w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie
<http://gminalomza.pl/bip/index.php?k=763>
http://gminalomza.pl/bip/index.php?k=763 i w Regulaminie realizacji praw
osób, których dane dotyczą w Urzędzie Gminy Łomża.

Załączniki

  • image001_XPsq7wP.png
  • WO.1431.65.2020_z_11_grudnia_2020_r..pdf
  • WO.1431.65.2020_-_ankieta.pdf