Przekazuje informacje z gminy Konopiska, pozdrawiam Halina Wolna

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34483@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-34483@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

Załączniki

Pobierz list