Odpowiedzi na zapytanie:

1) g) Gazeta nie ukazuje się regularnie. Zwykle 4 numery w ciągu roku, ale
też zdarza się więcej.

2) a)

3) Średni nakład jednego numeru w 2019 r. to 300 egz.

4) b)

5) a)

6) c)

7) a) b) c) d) e) f)

8) c)

Z poważaniem

Jolanta Szymanowska

dyrektor Zdunowskiego Ośrodka Kultury

ul. Rynek 1, 63-760 Zduny

tel. 62 722 08 09

kom. 511 870 070

e-mail: {{ email }}