*ODPOWIEDŹ*

*na wniosek o udostępnienie informacji publicznej*

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej - na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., udzielając
odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania, przekazuje następujące
informacje:

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie wydaje raz na kwartał biuletyn
informacyjny o gminie Żyraków, tzw. kurier gminny:

Ad. 1) b) jest kwartalnikiem

Ad. 2) c) dostępna jest zarówno w wersji papierowej , jak i on-line

Ad. 3) średni nakład roczny w 2019 r. to 250 szt. na kwartał tj. ok. 1000
szt. rocznie

Ad. 4) a) jest bezpłatna

Ad. 5) b) nie

Ad. 6) d)

Ad. 7) d) e)

Ad. 8) c) żadne z powyższych

Z poważaniem,

Sylwia Muciek

Z poważaniem,

Sylwia Muciek

pon., 7 gru 2020 o 12:09 <sprawa-34074@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

--
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
tel. 14 68 12 819