SE.1431.63.2020 Kochanowice, dnia 11.12.2020 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, dotyczący podania informacji o wydawanej przez samorząd gazety, przesyłam poniżej wnioskowane dane.

Z poważaniem

Andrzej Domagała