W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gazety samorządowej “Nad Zagożdżonką” przekazuję poniższe odpowiedzi:
1 a
2 c
3 Jednorazowy nakład to 3 000 egzemplarzy
4 a
5 b
6 d
7 d e
8 c

Z poważaniem,
Alina Gola
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Pionki