Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam informację dotyczącą gazety samorządowej "Nowiny
Lublinieckie".

Pozdrawiam

--
Marta Kopyto

Biuro Burmistrza - Wydział Dialogu Społecznego
Urząd Miejski w Lublińcu
42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5
tel 34 3530-100 w. 190
e-mail: ngo4@lubliniec.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne informacje.
Zakazane jest przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie
tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę te informacje prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

Załączniki

  • informacja_publiczna.pdf (nieskanowany) Skanuj