Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 30 listopada 2020 r.,na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r.
poz. 695.) Urząd Gminy Mełgiew w załączeniu przekazuje odpowiedź.

    W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (RODO) zgodnie z art. 13ust. 1
i ust 2 RODOUrząd Gminy Mełgiew w załączeniu przekazuje klauzulę
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Z poważaniem

*Paulina Cimek*
Urząd Gminy Mełgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew

Załączniki

  • odpowiedź_informacja_publiczna.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • klauzula_informacyjna.pdf (nieskanowany) Skanuj