Szanowni państwo,

Odpowiadając na Państwa pytanie skierowane do nas dn. 30 listopada 2020r.,
dot. wydawanego przez gminę Kąty Wrocławskie informatora gminnego, przesyłam
odpowiedź - w załączeniu.

Ilona Migacz

główny specjalista ds. promocji gminy i spraw organizacyjnych

Gmina Kąty Wrocławskie

Rynek - Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

<mailto:or@katywroclawskie.pl> or@katywroclawskie.pl

<http://www.katywroclawskie.pl/> www.katywroclawskie.pl

tel. 71 390 72 20

fax. 71 390 71 63

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie z siedzibą ul. Rynek 1 w Kątach Wrocławskich. Informacje na
temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych,
przysługujących uprawnień oraz warunków skorzystania z nich znajdują się na
stronie <http://www.katywroclawskie.pl/rodo>
www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub
<http://www.bip.katywroclawskie.pl/> www.bip.katywroclawskie.pl (zakładka
Ochrona Danych Osobowych RODO). Zapytania w sprawie przetwarzania danych
osobowych należy kierować pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie lub pocztą
elektroniczną na adres email <mailto:rodo@katywroclawskie.pl>
rodo@katywroclawskie.pl

Załączniki

  • SMinolta_C420121410170.pdf (nieskanowany) Skanuj