Dzień dobry,
Przesyłam odpowiedzi na pytania:
1. c
2.c
3. Każdy numer gazety w roku 2020 jest wydawany w nakładzie 700 egz.
poza sezonem, wydanie wakacyjne w roku 2020- 1500 egz., w roku 2019
nakład gazety poza sezonem 1000 egz., a wydanie wakacyjne- 2500 egz.
4. a - jest bezpłatna
5. b
6. d
7. e- teksty i materiały są nadsyłane przez Bibliotekę Miejską w Łebie i
Szkołę Podstawową i są nieodpłatnie publikowane
8.c
Pozdrawiam serdecznie,
Marta Jarosińska

--
--
Pozdrawiam,
Marta Jarosińska
podinspektor ds.promocji i turystyki w Łebie
marta.jarosinska@leba.eu
tel.kom: +48 519 400 707
Urząd Miejski w Łebie
ul.Kościuszki 90
84-360 Łeba

.....................................................................
Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne. Jeżeli nie jesteś
jej adresatem lub otrzymałeś ją omyłkowo, prosimy o jej usunięcie.
Realizując obowiązek informacyjny z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych (RODO) na stronie
http://bipleba.nv.pl/umleba,m,499,ochrona-danych-osobowych-rodo.html,
umieściliśmy szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa
danych osobowych